prostoroz.org
Kako financirati nevladne organizacije na področju urejanja prostora?
Podro%C4%8Dje+urejanja+prostora+je+bilo+v+nevladnem+sektorju+pri+nas+dolgo+%C4%8Dasa+spregledano%2C+tudi+na+podro%C4%8Dju+financiranja.+Vabljeni+na+posvet+Kako+financirati+nevladne+organizacije+na+podro%C4%8Dju+urejanja+prostora%3F%2C+ki+ga+v+petek%2C+28.9.%2C+v+Ljubljani+prirejamo+skupaj+z+Mre%C5%BEo+za+prostor.+Zanimalo+nas+bo%2C+zakaj+na+podro%C4%8Dju+prostora+deluje+tako+malo+organizacij%2C+kak%C5%A1ne+so+prednosti+%5B%26hellip%3B%5D