prostoroz.org
Wünsch Dir Was
Prilo%C5%BEnost+za+krepitev+medsoseskih+odnosov+in+medgeneracijskega+sodelovanja+V+okviru+projekta+Into+the+City%2C+ki+je+potekalo+pod+okriljem+Wiener+Fest+Wochen%2C+smo+v+predelu+Margareten+izvedli+postavitev+z+naslovom+W%C3%BCnsch+dir+was+%28Za%C5%BEeli+si+nekaj%29.+Na%C5%A1+cilj+je+bil+izdelati+seznam+%C5%BEelja+lokalnega+prebivalstva%2C+ki+se+nana%C5%A1ajo+na+javni+prostor+in+ga+predati+vodstvu+%5B%26hellip%3B%5D