prostoroz.org
Woodstuck
Urbano+pohi%C5%A1tvo+za+radovedno+dru%C5%BEenje+v+pri%C5%A1tinskem+kampusu+Kampus+pri%C5%A1tinske+univerze+je+eden+od+najbolj+obiskanih+mestnih+prostorov+in+je+tudi+eno+od+osnovnih+komunikacijskih+sti%C4%8Di%C5%A1%C4%8D+med+razli%C4%8Dnimi+predeli+mesta.+Ob+seznanjanju+s+prostorom+na+podlagi+zemljevida%2C+terenskega+dela+in+intervjujev+z+uporabniki+smo+izrisali+njegove+osrednje+probleme.+Izkazalo+se+je%2C+da+si+ljudje+%C5%BEelijo+%5B%26hellip%3B%5D