prostoroz.org
Trajnostna mobilnost v šolah
Delavnici+za+varnej%C5%A1o+pot+v+%C5%A1olo+na+O%C5%A0+Poljane+in+O%C5%A0+Dob+V+aprilu+smo+na+O%C5%A0+Poljane+in+O%C5%A0+Dob+skupaj+s+partnerji+izvedli+dve+delavnici%2C+na+katerih+smo+skupaj+s+star%C5%A1i+in+u%C4%8Ditelji+iskali+re%C5%A1itve+za+varnej%C5%A1e+%C5%A1olske+poti+in+se+pogovarjali%2C+kako+po+na%C4%8Delih+trajnostne+mobilnosti+urediti+prihode+v+obe+osnovni+%C5%A1oli.+%5B%26hellip%3B%5D