prostoroz.org
TEREN
Zastalo+gradbi%C5%A1%C4%8De+postane+prostor+za+eksperimentiranje+%E2%80%9CTeren%E2%80%9D+je+projekt+za%C4%8Dasne+rabe+in+kro%C5%BEnega+gospodarstva+Mestne+ob%C4%8Dine+Ljubljana%2C+ki+poteka+na+lokaciji+mirujo%C4%8Dega+gradbi%C5%A1%C4%8Da+na+Masarykovi+cesti+v+Ljubljani+%28med+Resljevo+in+Kotnikovo%2C+zraven+Tomanovega+parka%29.+Teren+je+namenjen+eksperimentom+vseh+vrst%3A+vrtnarskim%2C+%C5%A1portnim%2C+dru%C5%BEabnim%2C+majhnim%2C+velikim%2C+resnim+in+neumnim.+Zgodba+Terena+se+je+pri%C4%8Dela+s+%5B%26hellip%3B%5D