prostoroz.org
Steklenjak Cockta
Od+plastenke+do+rastlinjaka+Cockta+se+je+%C5%BEelela+predstaviti+z+novo+R-PET+plastenko+in+tako+nagovoriti+ekolo%C5%A1ko+ozave%C5%A1%C4%8Dene+potro%C5%A1nike.+Ob+tej+prilo%C5%BEnosti+se+je+kot+smiselna+nadgradnja+promocije+ponudila+prilo%C5%BEnost+za+izpostavitev+pomembne+sestavine+pija%C4%8De%2C+zeli%C5%A1%C4%8D.+S+predlogom+za%C4%8Dasne+prostorske+postavitve+smo+se+%C5%BEeli+osredoto%C4%8Diti+na+zgoraj+omenjene+sestavine+te+legendarne+pija%C4%8De.+%60Steklenjak%60%2C+oblikovan+iz+%5B%26hellip%3B%5D