prostoroz.org
Slovenska cesta
Kako+iz+prometne+ceste+narediti+prijetno+ulico%3F+Slovensko+cesto%2C+ki+predstavlja+glavno+os+skozi+prestolnico%2C+so+zaznamovale+propadajo%C4%8De+fasade%2C+nezazidane+parcele%2C+ve%C4%8Dna+gradbi%C5%A1%C4%8Da%2C+prazni+lokali%2C+pomanjkljiva+in+neenotna+uli%C4%8Dna+oprema%2C+stra%C5%A1ljivi+in+zanemarjeni+podhodi+in+pasa%C5%BEe.+Ob+prilo%C5%BEnosti+predsedovanja+Slovenije+Evropski+uniji+se+je+Mestna+ob%C4%8Dina+Ljubljana+odlo%C4%8Dila+urediti+glavno+os+skozi+prestolnico+%E2%80%93+s+%5B%26hellip%3B%5D