prostoroz.org
Savsko dvorišče
Obnova+prostora+za+zunanje+aktivnosti+S+projektom+Savsko+dvori%C5%A1%C4%8De+smo+prenovili+zunanje+prostore+Doma+skupnosti+v+Savskem+naselju+v+Ljubljani+ter+vzpostavili+prvo+%E2%80%9Cdvori%C5%A1%C4%8De+za+sosesko%E2%80%9D.+Zunanji+prostor+pred+domom+smo+prenovili+z+namenom%2C+da+bo+privabil+%C4%8Dim+ve%C4%8D+ljudi+in+lokalnim+prebivalcem+omogo%C4%8Dil%2C+da+pre%C5%BEivijo+%C4%8Dim+ve%C4%8D+kakovostnega+prostega+%C4%8Dasa+na+prostem.+Prenova+je+%5B%26hellip%3B%5D