prostoroz.org
Samarijan
Instalacija+ob+Svetovnem+dnevu+prere%C4%8Devanja+samomora+Dru%C5%A1tvo+Zaupni+telefon+Samarijan%2C%C2%A0humanitarna%2C+prostovoljska+in+neprofitna+organizacija%2C+ki+izvaja+program+zaupnega+telefona+za+klic+v+du%C5%A1evni+stiski%2C+je+ob+Svetovnem+dnevu+prepre%C4%8Devanja+samomora+organizirala+ve%C4%8D+aktivnosti+v+Neboti%C4%8Dniku.+Povabljeni+smo+bili%2C+da+zasnujemo+prostorko+instalacijo%2C+ki+opozarjala+na+prisotnost+stiske%2C+na+njeno+raznolikost+in+razse%C5%BEnost.+Zasnovali+smo+70+%5B%26hellip%3B%5D