prostoroz.org
Pravljično dvorišče
Osvetlitev+atrija+za+prazni%C4%8Dno+vzdu%C5%A1je+Pravlji%C4%8Dno+dvori%C5%A1%C4%8De+je+prazni%C4%8Dni+sejem%2C+ki+je+potekal+v+atriju+Vetrinjskega+dvora+v+Mariboru.+Na+stojnicah+so+se+predstavili+slovenski+oblikovalci+ter+invalidske+organizacije+z+izdelki+za+prazni%C4%8Dno+obdarovanje.+Ob+torkih%2C+petkih+in+sobotah+so+ob+18.00+uri+nastopili+slovenski+ustvarjalci+ter+glasbeniki%2C+ki+na+svoj+na%C4%8Din+povzemajo+in+interpretirajo+%5B%26hellip%3B%5D