prostoroz.org
PIRH
Trajnostna+prenova+stanovanjske+stavbne+dedi%C5%A1%C4%8Dine+V+januarju+smo+zaklju%C4%8Dili+enoletni+projekt+PIRH+%26%238211%3B+Trajnostna+prenova+stanovanjske+stavbne+dedi%C5%A1%C4%8Dine%C2%A0%2C+kjer+smo+sodelovali+z+dru%C5%A1tvom+Idrija+2020.+S+projektom+smo+naslovili%C2%A0problem+opu%C5%A1%C4%8Danja+prenove+stanovanjske+stavbne+dedi%C5%A1%C4%8Dine%2C+ki+ima+%C5%A1tevilne+negativne+okoljske+in+prostorske+posledice+za+slovenske+ob%C4%8Dine.+Za+primer+smo+si+izbrali+idrijsko+rudarsko+hi%C5%A1o%2C+ki+je+%5B%26hellip%3B%5D