prostoroz.org
Parkirišče postane igrišče
Arhitekturna+delavnica+v+okviru+skupine+Arhitektura+in+otroci+Skupina+Arhitektura+in+otroci+se+od+leta+2009+ukvarja+z+izobra%C5%BEevanjem+na+podro%C4%8Dju+arhitekture.+Organizirajo+in+snujejo+delavnice+za+otroke+na+temo+prostora+in+arhitekture+ter+vrsto+drugih+aktivnosti.+V+sklopu+te+skupine+smo+pripravili+tudi+delavnico+PARKIRI%C5%A0%C4%8CE+POSTANE+IGRI%C5%A0%C4%8CE.+Ve%C4%8Dji+del+javnega+odprtega+prostora+v+mestih+%5B%26hellip%3B%5D