prostoroz.org
Otroška igrišča
Mesto+za+ustvarjalne+otroke+O%C5%BEivili+smo+enjst+ljubljanskih+otro%C5%A1kih+igri%C5%A1%C4%8D+na+razli%C4%8Dnih+lokacijah+v+centru+mesta%2C+ki+so+s+svojo+inovativnostjo+in+z+definiranim+zna%C4%8Dajem+ponudila+kakovostnej%C5%A1i+ambient+za+igro%2C+saj+so+bila+prej+monotona+in+zastarela.+S+popestritvijo+ponudbe+in+dodano+opremo%2C+ki+jo+potrebujejo+tako+otroci+kot+star%C5%A1i%2C+so+otro%C5%A1ka+igri%C5%A1%C4%8Da+ustvarila+prostor+%5B%26hellip%3B%5D