prostoroz.org
Oaze
%C5%BDive+barve+in+drzni+vzorci+so+odkrili+pozabljene+mikro-prostore+na+re%C4%8Dnem+obre%C5%BEju+Projekt+OAZE+je+zajemal+revitalizacijo+treh+betonskih+gasilskih+plo%C5%A1%C4%8Dadi+med+Cukrarno+in+Tr%C5%BEnico+Moste.+Plo%C5%A1%C4%8Dadi+vidimo+kot+dragocene%2C+a+spregledane+javne+prostore%2C+zato+smo+jih+opremili+s+poslikavami+in+opozorili+prebivalce%2C+da+lahko+te+prostore+uporabljajo+in+se+tako+%C5%A1e+bolj+pove%C5%BEejo+z+%5B%26hellip%3B%5D