prostoroz.org
Mestni stoli
Kje+ob+Slovenski+cesti+bi+lahko+bral+knjigo%2C+pojedel+sendvi%C4%8D%26%238230%3B+%3F+Sam+mestni+projekt+%C2%BBSlovenska+cesta%C2%AB+je+%C5%BEelel+vzpostaviti+kvalitetnej%C5%A1i+javni+prostor+vzdol%C5%BE+osrednje+mestne+ulice.+Eden+od+opaznej%C5%A1ih+posegov+v+okviru+omenjenega+projekta+je+bil+prav+postavitev+ve%C4%8Djega+%C5%A1tevila+mestnih+stolov%2C+od+Filozofske+fakultete+do+kri%C5%BEi%C5%A1%C4%8Da+Slovenske+in+Tivolske+ceste.+Namen+postavitve+je+bil+%5B%26hellip%3B%5D