prostoroz.org
Kozolec
Zunanja+ureditev+trga+nad+gara%C5%BEno+hi%C5%A1o+Kozolec+Prostor+med+Slovensko+cesto+in+Kersnikovo+ulico+je+zaradi+skupka+stavb+razli%C4%8Dnih+gabaritov+zgrajenih+v+razli%C4%8Dnih+%C4%8Dasovnih+obdobij%2C+nekaj+prav+posebnega.+V+osnovi+je+to+stanovanjsko+dvori%C5%A1%C4%8De%2C+vendar+pa+zaradi+svoje+dimenzije+deluje+bolj+urbano%2C+raznoliko+in+centralno.+Povezuje+dve+pomembni+ulici%2C+ob+katerih+se+niza+ve%C4%8D+razli%C4%8Dnih+%5B%26hellip%3B%5D