prostoroz.org
Igrišče Kolodvorska
Ureditev+novega+igri%C5%A1%C4%8Da+pred+Kinodvorom+Igri%C5%A1%C4%8De+otrokom+omogo%C4%8Da+plezanje+in+opazovanje+drevesnih+kro%C5%A1enj.+Gozdnati+zna%C4%8Daj+prostora+je+bil+izhodi%C5%A1%C4%8De+za+oblikovanje+igri%C5%A1%C4%8Da+in+izbiro+igral.+Igri%C5%A1%C4%8De+spodbuja+fizi%C4%8Dno+rekreacijo+in+razvoj+gibalnih+spretnosti+otrok.+Sestavljajo+ga+v%C5%BEigalice+iz+okroglic%2C+vise%C4%8Da+mre%C5%BEa%2C+talne+krogle+in+tri+plezala%3A+plezalna+mre%C5%BEa%2C+horizontalna+lestev+in+drog.