prostoroz.org
Trajnostna urbana regeneracija: testni projekt v Idriji
Projekt+prebivalcem+in+okolju+prijazne+prenove+izbranega+dela+mesta+Trajnostna+urbana+regeneracija+%28TrUR%29+je+sklop+usklajenih+dejavnosti%2C+ki+na+izbranem+urbanem+obmo%C4%8Dju+s+pomo%C4%8Djo+sodelovanja+med+razli%C4%8Dnimi+skupinami+dele%C5%BEnikov+izbolj%C5%A1uje+urbano+okolje+in+kakovost+bivanja.+Prednost+tak%C5%A1nega+pristopa+je%2C+da+posami%C4%8Dnih+okoljskih+izzivov+v+mestih+ne+obravnava+lo%C4%8Deno%2C+ampak+preko+osredoto%C4%8Danja+na+prostor+in+ljudi%2C+%5B%26hellip%3B%5D