prostoroz.org
Čufarjeva ulica
Pe%C5%A1%C4%8Dem+in+kolesarjem+prijazno+ulico+so+pomagali+oblikovati+otroci+%C4%8Cufarjevo+ulico+dnevno+pre%C4%8Dka+skoraj+dva+tiso%C4%8D+otrok+in+najstnikov.+Zato+je+bilo+pri+njeni+ureditvi+klju%C4%8Dno%2C+da+postane+prijazna+do+pe%C5%A1cev+in+kolesarjev.+Z+drobnimi+posegi+in+z+delno+spremembo+prometnega+re%C5%BEima+smo+omejili+avtomobilski+promet+in+na+ulici+tako+omogo%C4%8Dili+bolj+brezskrbno+hojo%2C+igro+%5B%26hellip%3B%5D