prostoroz.org
Arkade Ljubljana
Tema%C4%8Dne+ali+privla%C4%8Dne%3F+Ju%C5%BEni+del+Slovenske+ceste+je+ujet+med+razpadajo%C4%8De+fasade+in+neurejene+arkade%2C+zato+smo+sku%C5%A1ali+z+za%C4%8Dasno+prostorsko+intervencijo+tema%C4%8Dni+prostor+odpreti%2C+raz%C5%A1iriti%2C+nekako+%C2%BBizbrisati%C2%AB+slope+in+omogo%C4%8Diti+nemotene+poglede+proti+Slovenski+cesti.+Izvedli+smo+fotografsko+postavitev+Iluzija+prostora%3A+na+slope+v+arkadah+smo+postavili+fotografije+avtorja+Matev%C5%BEa+Paternostra%2C+ki+so+ustvarile+%5B%26hellip%3B%5D