prostoroz.org
Nadaljujemo z oÅživljanjem idrijskih rudarskih hiš!
V+januarju+2020+bomo+ponovno+o%C5%BEivljali+idrijske+rudarske+hi%C5%A1e%21+V+Ob%C4%8Dini+Idrija+so+za%C5%A1%C4%8Diteni+%C5%A1tevilni+objekti%2C+ki+pri%C4%8Dajo+o+bogati+idrijski+stanovanjski+dedi%C5%A1%C4%8Dini.+V+razli%C4%8Dnem+stanju+pa+je+v+Idriji+%C5%A1e+100+rudarskih+hi%C5%A1+in+ve%C4%8D+kot+10+prhavzov.+Naseljeni+objekti+so+bili+v+preteklosti+zaradi+novih+%C5%BEivljenjskih+potreb+predelani+in+dograjeni%2C+s+tem+pa+%5B%26hellip%3B%5D