prostoroz.org
Ob Masarykovi se odpira eksperimentalni prostor “Teren”
Na+Masarykovi+cesti+v+Ljubljani%2C+poleg+Tomanovega+parka%2C+miruje+zastalo+gradbi%C5%A1%C4%8De.+Javno+podjetje+Snaga+in+Mestna+ob%C4%8Dina+Ljubljana+sta+nas+povabila%2C+da+del+gradbi%C5%A1%C4%8Da+uredimo+v+eksperimentalni+prostor+za+za%C4%8Dasno+rabo+in+ga+ponudimo+razli%C4%8Dnim+organizacijam+in+posameznikom+za+izvajanje+aktivnosti.+Teren+bo+ponujal+nove+mo%C5%BEnosti+za+u%C4%8Denje%2C+dru%C5%BEenje%2C+spoznavanje+in+igro.+Pri+programu+in+%5B%26hellip%3B%5D