prostoroz.org
Knjižnica REČI je praznovala 2. rojstni dan!
Januarja+smo+zabele%C5%BEili+2.+obletnico+delovanja+Knji%C5%BEnice+RE%C4%8CI.+%C4%8Ceprav+je+imela+Knji%C5%BEnica+lansko+leto+nekoliko+manj+%C4%8Dlanov%2C+so+si+ti+izposodili+skoraj+dvakrat+toliko+predmetov+kot+leto+pred+tem.+Uvedli+smo+mo%C5%BEnost+izposoje+brez+%C4%8Dlanstva+in+tako+poenostavili+in+spodbudili+izposojo+za+vse+ob%C4%8Dasne+uporabnike+Knji%C5%BEnice.+Skozi+celo+leto+se+je+pridno+polnil+tudi+program+%5B%26hellip%3B%5D