prostoroz.org
Kako delati s skupnostjo?
Pri+vsakem+projektu%2C+pa+naj+to+bo+velik+ali+majhen%2C+se+vedno+znova+znajdemo+pred+vpra%C5%A1anjem%2C+kako+vanj+%C4%8Dim+bolj+vklju%C4%8Diti+lokalno+skupnost.+Tekom+let+smo+preizku%C5%A1ali+raznolike+pristope+in+se+sproti+u%C4%8Dili+na+lastnih+napakah+in+uspehih.+Po+15+letih+delovanja+smo+razvili+nekaj+pristopov+dela+s+skupnostmi%2C+po+katerih+vedno+znova+radi+posegamo+%5B%26hellip%3B%5D