prorege.blog.hu
Br. Jósika Sámuel: A vallás tárgyában (1840)
A vallás tárgyában. (A fÅ‘rendeknél. 1840. ápril. 9.) A tekintetes KK. és RRnek a jelen izenetbe foglalt törvényjavaslatát figyelembe vévén, nem lehet el nem ismerni egy abban mutatkozó engedékenységnek szándékát, melyet mint a közelítésnek örvendetes jelét üdvözlenünk…