prorege.blog.hu
Gróf Szécsen Antal: A közszükségletekről (1844)
A közszükségletekről.(A főrendeknél. 1844. okt. 28.) Mellőzvén azon kérdést, melyet gr. Zichy Ödön ő méltósága jelenleg felhozott, — ámbár részemről is azon vélekedésben vagyok, hogy a RR. jelen izenetének egyes részletei a legszorosabb kapcsolatban s…