prorege.blog.hu
Karácsonyi jókívánságok Őfelsége és a felséges királyné számára
XIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. Haynald Lajos bíbornok-érsek: Nagyméltóságú elnök úr, méltóságos főrendek! A főrendiháznak ez évben utolsó ülése a mai napon van. Mielőtt ez eloszlanak, méltóztassanak megengedni, hogy a nagyméltóságú ház által minden évben a karácsonyi ünnepek…