prorege.blog.hu
Lonovics József (1840)
A vallás tárgyában. (A főrendeknél. 1840. márc. 6.)(I. rész) Az előttünk levő izenetben két oly nagyérdemű főpásztorok ellen tétetik panasz, kiket magas erényeik s jeles tulajdonaiknál fogva a haza köztisztelete környékez. — Mennél kitűnőbbek a férfiak, kik…