prorege.blog.hu
Gróf Apponyi György (1866)
A felirati javaslatról. (A képviselőházban. 1866. febr. 22.) Tisztelt ház! A felirati javaslat 31-ik pontja és az arra vonatkozó módosítvány felett megindult tárgyalás a mai situatió legfontosabb és valóban legjellemzőbb két kérdésének egyikét foglalja magában.…