propolski.com
Польский Сочельник / Polska Wigilia
Wigilia (łac. czuwanie, straż) którą znamy, wywodzi się z pierwszych wieków chrześcijaństwa (Сочельник (лат. бодрствование, охрана), который мы знаем, происходит из первых веков христианства). Już …