projekt-jr.pl
Zakończyliśmy prace związane z wykonaniem …
dwufunkcyjnego węzła cieplnego o mocy 351kW/98kW w budynku wielorodzinnym we Włocławku. W ramach robót przygotowawczych wykonaliśmy adaptację pomieszczeń pralni na węzeł ciepłowniczy, w tym wszystkie roboty budowlane, elektryczne oraz prace związane z przystosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacji. Dwufunkyjny węzeł prod. MEIBES został podłączony do sieci oraz z istniejącymi instalacjami wodną i