projekt-jr.pl
Zakończyliśmy prace związane z montażem …
nawodnionych pionów przeciwpożarowych w kolejnych wysokich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych we Włocławku. W ramach kontraktu montujemy poziomy i piony wodne z rur ocynkowanych, szafki hydrantowe z zaworami, zestaw hydroforowy z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem. Instalacja będzie stale nawodniona, pod ciśnieniem i uruchomiana automatycznie w czasie pożaru, po otwarciu zaworów hydrantowych.