proinfo.cz
Jak stát přišel o lithium na Cínovci Přes Rittiga k Janečkovi | ProInfo.cz - Pro Vaši informaci
Cínovec. Malá osada nedaleko Dubí u severočeských Teplic patří mezi největší světová naleziště lithia. Odborníci považuji tento kov a jeho sloučeniny za surovinu budoucnosti. Používá se do baterií, aby dlouho vydržely. Na Cínovci jsou dvě ložiska. První, větší ale hůře dostupné ložisko lithia je stále v podzemí. Druhé, menší zato dostupnější ložisko je na povrchu. Jde o takzvané odkaliště čili výsypku po bývalé těžbě drahých kovů, zejména cínu. Odkaliště patřilo státu. V roce 2007 vedení státní důlní společnosti DIAMO rozhodlo, že odkaliště jako nepotřebné prodá. Bylo to v době, kdy se objevily první chytré telefony a boom lithiových baterií byl jen otázkou času. Získali jsme doklady o prodeji odkaliště. Stát se podle těchto dokumentů zbavil svého majetku velmi podivně a nehospodárně. Nešlo jen o pozoruhodně nízkou cenu 866tisíc korun, na kterou první upozornili Reportéři ČT v reportáži Zlatý písek. Pozoruhodný byl i průběh obchodní soutěže, která prodeji předcházela. O odkaliště měly