proinfo.cz
Vyvedl ze svojí předlužené firmy milionový majetek započtením pohledávky z prodeje tohoto majetku se závazky za jeho zpětný pronájem