prickblad.se
350 – Mer ångest än spel(glädje)
Denna seriestripp skulle egentligen ha laddats upp under fredagen. Dessvärre kom jag hem sent och kände mig inte nöjd över vad jag skrivit i textrutorna. Det visade sig vara bra att jag väntade til…