prickblad.se
340 – Lugn och ro
Ibland blir oväsendet på tåget för mycket. Och då sitter jag som oftast i den tysta kupén! Byggarbetare har förekommit på universitetsbiblioteket tidigare, men jag blev ändå aningen överraskad när …