prickblad.se
333 – Hopp om liv
I växtgrupper på Facebook kan de som är oroliga ifall hoppet är ute om deras plantor. Trots frågan är det många gånger uppenbart att växten är totalt stendöd. Seriestripp inspirerad av min syster (…