prickblad.se
255 – Not Perfect
Bitterljuv är en bräcklig och stor fantasistad som jag har hittat på och skriver berättelser om invånarna i den. Det är ingen perfekt stad, men det finns det nog ingen stad som är. Många av dessa h…