priceperplayer.com
PricePerPlayer.com ay pumapasok sa Kasunduan sa Partner sa Bwager.com - PricePerPlayer.com
Ang PricePerPlayer ay pumasok sa isang kasunduan upang kasosyo sa Bwager.com upang magbahagi ng teknolohiya ng software sa pagsusugal at mga proyekto sa hinaharap.