pressclipping.com.mk
Ekonomia në një vit: Rriten eksportet, t'kurret kredia, kërcënon defiçiti buxhetor
Tirana: Viti që sapo kemi lënë pas, ka qenë më i vështiri, ndoshta që nga 1997, kohë kur ekonomia shqiptare vuajti pasojat e krizës së piramidave. Rritja ekonomike e pritshme, sipas burimeve zyrtare do të jetë rreth 1.2%, më e ulëta e dekadës së fundit. Në fakt, ritmet e rritjes së ekonomisë janë zvogëluar ndjeshëm