praag.co.za
Leon Lemmer: ‘Die opkoms en ondergang van die NG Kerk’
Jean Oosthuizen is ‘n joernalis wat by die Perskor-koerante en die SABC gewerk het voordat hy in 2002 Kerkbode se nuusredakteur geword het. Hy is in 2013 ontslaan. Die volgende boek van hom i…