praag.co.za
Volksgeloftefees: Laat die sirenes loei – laat die Volk maar bloei!
Toe kyk ek, en daar was ‘n hand na my toe uitgesteek, en daarin ‘n boekrol! En Hy het dit voor my uitgesprei; en dit was beskrywe op die voor- en agterkant, en daarop was geskrywe klaag…