praag.co.za
Brief: 22 April, ‘Uncle Angus’ en ‘n onseker tyd
Na aanleiding van die hewige debat oor “Uncle Angus” wat op sosiale media aan die gang is, kan ek nie verhelp om oor ‘n paar dinge te wonder nie. Dit is duidelik dat hierdie debat baie mense erg on…