praag.co.za
Karel Combrinck: Afrikanerhaat
Hierdie kan saamgelees word met die stuk van dr Sydney Gregan getiteld ‘n Negatiewe toekomsverwagting, asook met dr Roodt se video oor rassisme. Dis ‘n somber onderwerp wat ‘n men…