praag.co.za
SADOU: Inheemse tale moet voorrang geniet
Afrikatale behoort in skole ontwikkel te word sodat hulle die medium van onderrig kan word, veral in die grondslagfase, het die onderwysunie SADOU in ‘n verklaring gesê. Skole moet voorsien w…