praag.co.za
Oeboentoe, waar is jy nou?
00:00:00 Desmond Tutu het die volgende oor oeboentoe te sê gehad: “Swartmense het iets genaamd OEBOENTOE. Dit gaan oor die essensie van menswees; dit maak deel uit van Afrika se geskenk aan die wê…