praag.co.za
Is die herinvoer van die doodstraf ‘n wyse besluit?
Na aanleiding van regter Gerhardus Hattingh se uitspraak, begin die debat oor die herinvoer van die doodstraf so langsamerhand weer die botoon te voer. In ‘n meningsopname van Rapport blyk di…