ppmiriyadh.com
Kunjungan PPMI Riyadh ke Markaz Inayah
Ppmiriyadh.com – Pada hari Rabu 8 Desember 2015 pukul 10.30-13.30 WSA, PPMI Riyadh melaksanakan kunjungan dan silaturahim ke salah satu Jaliyat di Riyadh yaitu Markaz Inayah. Hadir diantarany…