ppmiriyadh.com
Dars Usbuii (Kajian Mingguan)
Ppmiriyadh.com – Pada hari senin, 15 Februari 2016 kemarin, Alhamdulillah telah berjalan kajian perdana Ilmu Hadist (Nukhbatul Fikr Fii Musthalahi Ahlil Atsar) yang diisi oleh Ustadz Ahmad Ju…