povijest.net
Vizija moderne škole
Prije analize navedenog naslova smatram da treba poći od neke osnove bez koje nije moguće graditi modernu školu budućnosti, ili pisati ovaj članak. Razredi ne smiju imati više od 20